skip to Main Content

Hvad er orienteringsløb?

Orienteringsløb er en sport for alle, både elite og bredde, for dig og for mig.

Mere end nogen anden sport giver orienteringsløb mulighed for, at man som familie kan dyrke den samtidig på hvert sit niveau – lige fra børnebaner for de mindste, over begynderbaner, lette, mellemsvære og op til de svære og lange baner. Ved orienteringsløb skal mor og far ikke vente på sidelinjen og kigge på, her kan I komme en tur i skoven. Bedsteforældre kan også være med.

Som begynder kan man deltage i de samme stævner som eliten, man løber jo helt forskellige baner. Er man til fysiske udfordringer og ekstremsport, er lange orienteringsløbsbaner både som dagløb og natløb den rigtige udfordring for både kroppen og hjernen – ikke mindst når vi udfordrer os selv med træning og konkurrencer i vanskelige terræner i udlandet, f.eks. lige på den anden side af  Øresund.

HVORDAN FOREGÅR DET?

Orienteringsløb er en konkurrencesport, der går ud på at orientere sig og finde vej i ukendt terræn – og om at gøre det så hurtigt som muligt. Til hjælp har man et specialtegnet, meget nøjagtigt og detaljeret kort (som Furesøkortet) samt et kompas.

Orienteringsbanen består af en række poster, der er markeret i terrænet med orange/hvide nylonskærme. Ved starten udleveres kortet med posterne indtegnet, og de skal så opsøges i rækkefølge. Tiden registreres elektronisk på hver post, og resultaterne offentliggøres efter, man er kommet i mål. De giver som regel altid stof til en god snak med konkurrenter og klubkammerater efter løbet.

Back To Top