skip to Main Content
signatur1
signatur2

Om Furesøkortet

Kortets målestoksforhold er 1 : 12.000. Det betyder, at én centimeter på kortet svarer til 120 meter i naturen. Kortets ækvidistance er 2,5 meter. Det betyder, at den lodrette højdeforskel mellem to brune højdekurver er 2,5 meter.

Besiddelse af kortet giver ingen ret til at færdes på privat grund. Den private ejendomsret skal respekteres fuldt ud. Ved større organiserede arrangementer i statsskovene skal skovtilladelse bookes via Naturstyrelsen på nst.dk.

Back To Top